Qhagamshelana nathi

Nceda usilahle umgca, siyakuthanda indlebe kuwe!